top of page

HELLO! HELO!

We are the Wales Freelance Taskforce!
Ni yw Tasglu Llawrydd Cymru!

Who are we?

We are a collection of freelancers from the UK Freelance Task Force responding to issues affecting freelancers in Wales. Our practical and creative responses will be through time-limited projects. We are also collaborating with organisations with similar aims to ours on our collective near-term goal of government action and financial support for freelancers.


How we were formed?

We were formed by a mixture of organisations identifying freelancers and an application process. 

We are being paid for 13 days work, some of us are job sharing.  


Here are links to the letter from Fuel and statistics on the Taskforce:


https://fueltheatre.com/an-open-letter-to-theatre-and-performance-makers/


https://fueltheatre.com/freelance-task-force-representation/


Organisations in Wales which have sponsored a member of the Freelance Taskforce are: 

Fio, Hijinx Theatre, National Dance Company Wales, National Theatre Wales,  Rubicon Dance, Taking Flight, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, Wales Millennium Centre. 


Sponsored members of the Freelance Task Force in Wales are:  

Sarah Argent, Steffan Donnelly, Garrin Clarke, Zosia Jo, Angharad Lee, Deborah Light, Krystal Lowe, Mathilde Lopez, Hannah McPake, Gavin Porter, Glesni Price-Jones.


---

Pwy ydym ni?

Casgliad o weithwyr llawrydd o’r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol yn ymateb i broblemau sy’n effeithio gweithwyr llawrydd yng Nghymru. Byddwn yn gweithio ar brosiectau creadigol ac ymarferol dros amser penodol. Byddwn yn cydweithio efo sefydliadau tebyg i ni ar ein gwaith lobio y Llywodraeth a sicrhau cefnogaeth ariannol i weithwyr llawrydd.


Sut cafon ein sefydlu?

Cawsom ein sefydlu gan gymysgedd o sefydliadau yn dewis gweithwyr llawrydd a drwy geisiadau ar-lein.

Rydym yn cael ein talu am 13 diwrnod o waith, mae rhai ohonom yn rhannu y sywdd.


Dyma fwy o wybodaeth mewn llythyr gan Fuel a ystadegau am y Tasglu:


https://fueltheatre.com/an-open-letter-to-theatre-and-performance-makers/


https://fueltheatre.com/freelance-task-force-representation/


Sefydliadau yng Nghymru sydd wedi noddi aelod ar y Tasglu Cenedlaethol:

Fio, Hijinx Theatre, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales,  Rubicon Dance, Taking Flight, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, Canolfan Mileniwm Cymru.


Aelodau o’r Tasglu Cenedlaethol yng Nghymru:

Sarah Argent, Steffan Donnelly, Garrin Clarke, Zosia Jo, Angharad Lee, Deborah Light, Krystal Lowe, Mathilde Lopez, Hannah McPake, Gavin Porter, Glesni Price-Jones.

---

Contact us 

Facebook: https://www.facebook.com/TaskForceCymru

Twitter : https://twitter.com/TaskForceCymru

Email: walesfreelancetaskforce@gmail.com


If any freelancer needs financial support right now please visit: 

https://theatresupport.info/


Cysylltwch efo ni:

Facebook: https://www.facebook.com/TaskForceCymru

Trydar : https://twitter.com/TaskForceCymru

Ebost: walesfreelancetaskforce@gmail.com


Os oes unrhyw weithwyr llawrydd angen cymorth rwan ewch i:

https://theatresupport.info/

About: About
bottom of page