top of page
taskforcelogo.png

We are a group of freelancers from the UK Freelance Task Force responding to issues affecting freelancers in Wales. This blog gives you information on our practical and creative responses via time-limited projects.

Tîm o weithwyr llawrydd o'r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol sydd yn ymateb i broblemau ymysg gweithwyr llawrydd yng Nghymru. Mi fydd y blog yma yn rhoi gwybodaeth am ein prosiectau ymarferol a chreadigol.

Home: Welcome
Search

Blog Crynodeb

Cyflwyniad Helo! Hwn yw’r blog olaf oddi wrth Tasglu Llawrydd Cymru yn ei ffurf bresennol. Mae’r cynllun peilot 13-wythnos cychwynnol a...

Round Up Blog

Introduction Hello! This is the final blog from the Wales Freelance Taskforce in its current form. The initial 13-week pilot supported by...

Blog 3 gan y Tasglu!

Croeso i ypdet am waith y Tasglu yr wythnos yma! Rydym yn gasgliad o weithwyr llawrydd o’r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol yn ymateb i...

Blog 3 from the Taskforce!

Information on the Taskforce's work this week, including useful links and resources.

Ypdet Wythnosol 2!

Mae Ystafelloedd Werdd y Tasglu yn lawnsio, yn agored i bawb.

Weekly Update 2!

Update on our activity this week, and launching our open conversations (Green Room) initiative.

Blog Wythnosol! 3ydd Gorffennaf 2020

Helo! Pwy ydym ni? Casgliad o weithwyr llawrydd o’r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol yn ymateb i broblemau sy’n effeithio gweithwyr llawrydd...

Weekly Roundup! 3rd July 2020

Hello! Who are we? We are a collection of freelancers from the UK Freelance Task Force responding to issues affecting freelancers in...

Home: Blog2
Home: Contact
bottom of page